Nieuws uit Zevenbergen

Like facebook.com/zevenbergen.net en mis geen enkel nieuwbericht!

Op de beurs Transport & Logistics in Rotterdam blijkt dat de multimodaliteit van Logistiek Park

Moerdijk een sterk punt kan worden.

 

Door Henk den Ridder

 

Planeconoom Johan Leeuwestein van de gemeente Duiven is de eerste om toe te geven dat alle ge-

meenten de perfecte locatie voor logistieke bedrijven hebben.,, Wij liggen aan de hoofdas A12. En als straks de A15 wordt doorgetrokken liggen we helemaal goed." Ook de gemeente Moerdijk zegt

perfect te liggen. Tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen en met weg, spoor en water

zeer multimodaal. De gemeenten Duiven, Zevenaar en Montferland tussen Arnhem en de Duitse grens werken samen in Regio, De Liemers. Drie aan elkaar grenzende industrieterreinen. ,,Elke gemeente is voor het eigen gebied verantwoordelijk, maar we presenteren ons gezamenlijk", zegt ambtenaar Leeuwestein.

Regio De Liemers is op de beurs Transport & Logistics in Ahoy aanwezig orn bedriiven te interesseren voor een vestiging. ,,We richten ons op sterk logistiek georiënteerde bedrijven. Maar nie-mand wil zaken doen. Recessie, hé´. Om het Logistiek Park Moerdijk van de grond te krijgen zullen ook nog veel zaken moeten worden gedaan. De multimodaliteit van het nieuwe terrein moet een speerpunt worden. Spoor, weg en water.

Een grote speler op logistiek terrein is Bring Cargo uit Zwijndrecht ( wereldwijd 24.000 werknemers ), “Er komen steeds meer multimodale goederenstromen. Dus is het goed om de krachten te bundelen”, zegt Michel van IJzendoorn van Bring Cargo.

Hij ziet een nieuw logistiek park wel zitten. ,,Als je moet kiezen tussen nieuwbouw of iets bestaands verbouwen dan is nieuwbouw toch vaak goedkoper. Als je geen hoge loods nodig hebt, hoef je die ook niet te bouwen", zegt de marketíng & sales director van Bring. Hij voorspelt dat steeds meer productiebedrijven zich met logistiek gaan bemoeien. Zoals de inland terminal bij Alphen aan den Rijn. Heineken had behoefte aan een terminal omdat de brouwer steeds meer over water vervoert. Transportbedrijf Van Uden stapte erin en exploiteert de terminal.

Ook Samsung bemoeit zich met de hele keten, dus van productie tot distributie. ,,Hoe gaan ze het inrichten?", vraagt Cor Veneboer van Sluyter Logistics uit Rotterdam zich over het LPM af, ,,Wij zoeken het in Rotterdam maar we kunnen het daar niet vinden. Rotterdam is vol en de grond is er te duur." ,,Hoho", zegt Aad van Eeden Petersman van Vepco uit Klundert. ,,Moerdijk is net zo duur als Rotterdam. En op Moerdijk krijg je ook alles in erfpacht." Van Eeden lijkt wel iets te zien in een Logistiek Park Moerdijk. ,,je moet het internationaal bekijken. Het ligt ideaal voor bedrijven die

er een hub naar Europa willen maken." Maar hij relativeert gelijk: ,,Er staat nu op Moerdijk en in Brabant ook veel leeg." Pekah Kleingeld van de Container Centrale Benelux zegt dat het nieuwe LPM zich moet specialiseren. ,,Amsterdam heeft zijn cacao, Oosterhout het beton. In Barendrecht streek een groenteveiling neer. Nu zitten er rond die veiling allerlei toeleveringsbedrijven.

Ook Moerdijk moet zich specialiseren", zegt Kleingeld. ,,Nu is de markt al behoorlijk verdeeld maar

als Moerdijk een gat ziet moet ie er meteen inspringen."

Na een korte pauze zegt Kleingeld: ,,Moerdijk zou zich moeten specialiseren in hout. Er zitten al

veel houtbedrijven op Moerdijk. Hout is groot, zwaar en lomp. Ideaal voor een logistiek centrum.

Het terrein heeft dan wel een grote trekker nodig waar andere bedrijven omheen gaan zitten.

 

Havenschap Moerdijk niet op beurs. 14-03-2013

 

Rotterdam - Op de beurs Transport & Logistics in Ahoy staan tientallen bedrijven die iets met

logistiek en transport hebben. Het Havenschap Moerdijk ontbreekt op de beurs. Terwijl er toch vergevorderde plannen zijn om bij industrieterrein Moerdijk een Logistiek Park Moerdijk te realiseren. ,,Klopt we staan er dit jaar niet", zegt woordvoerster Marjolein Bömer van het Havenschap. Het evenement paste niet in de agenda's van het schap. ,,Maar onze directeur gaat donderdag wel naar de beurs." Het Havenschap Moerdijk zal zich dit jaar op andere beurzen presenteren. ,,We kunnen niet overal gaan staan", zegt Bömer.

,,Ons budget speelt ook een rol." Of het Havenschap zich op een beurs laat zien hangt ook af van wat de bedrijven van het industrieterrein doen. Als er veel Moerdijkse bedrijven op een beurs

staan is het Havenschap eerder genegen er ook een kraam te huren.

Overigens zijn andere zeehavens en bedrijventerreinen ook niet te vinden op de beurs. Geen Port of Rotterdam, geen Zeeland Seaports.

Ook gemeenten moeten met een vergrootglas worden gezocht. Alleen de gemeente Noordoostpolder en de samenwerkende gemeenten Duiven, Zevenaar en Montferland (samen Regio De Liemers) hebben een kraampje. Het gezamenlijke doel is bedrijven te interesseren voor vestiging.

MOERDIJK - De politie heeft de schipper van een Duitse tanker bekeurd omdat hij op het Hollands Diep zijn tanken ontgaste terwijl het schip ten anker lag.

De schipper weigerde een schikkingsvoorstel van 1300 euro te betalen en laat de zaak voor de rechter komen. Specialisten van de Waterpolitie zagen bij controle van de tanker dat aan boord van het schip de tanken ontgast werden door gebruik te maken van ventilatoren. De gassen werden via slangen overboord geleid. Het schip had eerder in Moerdijk zijn lading, een aardoliedestillaat, gelost.

Het product bevatte meer dan tien procent benzeen. Volgens de voorschriften is het na deze lading slechts toegestaan om tijdens de vaart te ontgassen. De 36-jarige Poolse schipper verklaarde tegenover de politie dat hij geen bebouwing in de buurt zag en daarom van mening was dat het ontgassen wel op een veilige manier kon plaatsvinden.

Na overleg met het Openbaar Ministerie werd de schipper een schikkingsvoorstel van 1300 euro geboden. Dit weigerde de schipper na overleg met zijn rederij. Hij wil de zaak voor de rechter laten komen. In het verleden klaagden inwoners van plaatsen als Bergen op Zoom, Moerdijk en Strijensas regelmatig over stank veroorzaakt door ontgassingen. Volgens metingen van de gemeente Moerdijk zit er geregeld teveel benzeen in de lucht.

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De gemeente Moerdijk wil dat er niet meer wordt gecrost in het gebied tegenover NS-station Lage Zwaluwe bij Zevenbergschen Hoek. Omdat de invulling met hoogwaardige bedrijvigheid nog even op zich laat wachten, gaan de gemeente en de andere grondeigenaren het perceel weer verpachten als landbouwgrond. Tussen het NS-station en de A16 ligt een kleine 30 hectare grond, die nog als bestemming landbouw heeft.
De gemeente en een aantal projectontwikkelaars willen er hoogwaardige bedrijvigheid realiseren. Het is ook mogelijk het gebied als transferium in te richten of met aan logistiek gebonden bedrijven. Eind dit jaar is bekend welke variant haalbaar is.
Ondertussen hebben motorcrossers het gebied ontdekt. Die crossen er dat het een aard heeft en daar is de gemeente niet blij mee. "Crossen is niet wenselijk, want het is strijdig met het bestemmingsplan", zegt een woordvoerder. Omdat het nog wel even duurt voordat het gebied wordt ingericht, wil de gemeente de grond dus verpachten. De verpachting geldt voor een jaar en kan daarna eventueel worden verlengd. Een boer neemt het terrein binnenkort al in gebruik.
Van de 28 hectare bij het station is ongeveer 1 hectare eigendom van de gemeente Moerdijk. De rest is bezit van onder meer Rijkswaterstaat en Business Parc Lage Zwaluwe. Voor de grondeigenaren is de verpachting een plezierige bijkomstigheid. Zolang de grond braak ligt, levert hij niets op. Nu ontvangen zij pacht.
Volgens de gemeente Moerdijk lopen de plannen bij het station geen vertraging op. In een persbericht van november 2011 stond echter dat de eerste onderzoeken in november 2012 zouden moeten worden afgerond.

De stadsraad heeft de eerste slag gewonnen met het open houden van het zwembad De Bosselaar in 2013, maar de oorlog is nog niet gewonnen. Het is nu mede afhankelijk van de inwoners van Zevenbergenof ook in de jaren 2014 en 2015 het zwembad open blijft. Als alle inwoners van Zevenbergen het zwembad een warm hart toedragen, dan kopen zij een abonnement voor het komende seizoen. Met het open blijven van het zwembad heeft Zevenbergen deze zomer niet alleen een geweldig recreatiegebied voor gezin en kinderen maar ook een voorziening waar scholen hun leerlingen regelmatig kunnen verwennen met gezonde sportlessen.

Dus beste Zevenbergenaren toon u een echte vriend van de Bosselaar!

Meer info over abonnementen via http://debosselaar.sportplazamoerdijk.nl/ 

BREDA – Rijkswaterstaat kan kosten als gevolg van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk niet terugkrijgen via de persoonlijke holding van directeur Gerard Spiering. De rechtbank in Breda heeft dat woensdag bepaald.
Voor de schoonmaak van de haven in Moerdijk na de brand betaalde Rijkswaterstaat ongeveer 1,5 miljoen euro. Omdat Chemie-Pack failliet is waagde Rijkswaterstaat een poging om het bedrag terug te krijgen via de persoonlijke holding van de directeur. De rechtbank zegt dat de vennootschap noch de directeur persoonlijk als overtreder kan worden aangemerkt en dat de verontreiniging niet aan hen kan worden toegerekend.

U heeft een klacht. Bij wie kunt u terecht? Als u een klacht heeft, kunt u dit melden bij drie
organisaties:
- Gemeente Moerdijk: tel. 140168
- 0mgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB): rel. 0165 559850
- Provinciale milieuklachtenlijn: tel. 073 6812821

Alle meldingen die bij één van de drie organisaties binnenkomen, komen bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) terecht. De gemeente heeft een overeenkomst met OMWB dat ze 24 uur per dag paraat staan om klachten te behandelen. Dit doet OMWB niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de provincie. Hele grote bedrijven op het industrieterrein vallen onder het bevoegd gezag van de provincie.
Dit is afhankelijk van de omvang van de milieurisico,s.

Wat gebeurt êr met uw milieuklacht?
Uw klacht komt terecht bij de dienstdoende toezichthouder. De toezichthouder neemt vervolgens telefonisch contact met u 0p. Hij probeert zoveel mogelijk te weten te komen en vraagt u onder andere of de omstandigheden nog hetzelfde zijn en of u nog extra
informatie heeft. Als meer mensen dezelfde melding hebben gedaan wordt de eerste melder als eerste teruggebeld. De overige personen die dezelfde klacht hebben ingediend krijgen een persoonlijke terugkoppeling op het moment dat het probleem is opgelost of uitgezocht.

Hoe wordt uw klacht onderzocht?
Nadat de dienstdoende toezichthouder zoveel mogelijk informatie heeft gevraagd, gaat hij zelf op onderzoek uit. Dit doet hij door zoveel mogelijk waar te nemen. Hij gebruikt daarbij indien nodig meetinstrumenten, zoals een geluidsmeter. Daarnaast kunnen meetpunten uitgelezen worden om de luchtkwaliteit te meten.
Als de bron bekend is, wordt gekeken naar mogelijke oplossingen om verder overlast te voorkomen/beperken. Bij geluidsoverlast bekijkt de toezichthouder bijvoorbeeld of de voorschriften worden nageleefd. Als dit niet het geval is, wordt het bedrijf hiervan op de hoogte gebracht en moeten zij maatregelen treffen om verdere overlast te voorkomen. Soms blijkt dat, de voorschriften aangepast moeten worden.

Als de bron niet kan worden achterhaald, dan wordt de klacht vastgelegd met de toevoeging dat de bron niet is gevonden. Door periodieke analyse van deze klachten kan het mogelijk zijn dar alsnog een (mogelijke) veroorzaker in beeld komt. De melde(s) van de klacht(en) worden in dit geval door de behandelende toezichthouder geïnformeerd over de stand van zaken van hun klacht.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Sinds de zomer zijn er veel klachten binnengekomen vanwege geuroverlast rond Moerdijk. Naar aanleiding van deze meldingen zijn al veel metingen verricht. Hieruit is gebleken dat de geur hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van tijdelijke verhoogde concentraties benzeen in de lucht. Gemeente Moerdijk vindt het belangrijk dat de geurproblematiek rond Moerdijk wordt opgelost. Het blijkt echter een zeer complex probleem en het ziet ernaar uit dat dit op korte termijn niet mogelijk is. Er is meer onderzoek nodig om de bronnen op te sporen.
De afgelopen periode is het volgende in gang gezet:

Klachtenprocedure
Er is een communicatieprotocol opgesteld waarin wordt geregeld wanneer burgers en bestuurders worden geïnformeerd over omvang en impact. Bijvoorbeeld bij een grote klachtengolf worden de burgemeester of wethouder en de commissaris van de koningin zo snel mogelijk geïnformeerd. In het protocol is ook geregeld hoe en wanneer de klager(s) en overige burgers worden geïnformeerd.

Een werkgroep bekijkt en bespreekt periodiek de klachten om de voortgang van de afhandeling van klachten te bewaken. Van klachten met onbekende veroorzakers proberen zij door analyse alsnog de mogelijke veroorzaker in beeld te brengen om de verdere klachten te voorkomen.

Landelijk meetnet
Er is een landelijk meetnet voor het meten van de luchtkwaliteit rond industrieterrein Moerdijk. Dit meetnet wordt beheerd dooi het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ult metingen kwam naar
voren dat er soms stoffen in de lucht zitten die overlast veroorzaken. Na de brand bij Chemie-Pack is ook een beperkt meetnet geplaatst rond het Chemie-pack terrein om de luchtkwaliteit tijdens de sloop en sanering van de bodem in de gaten te houden. Ook met dit
meetnet werd vastgesteld dat er regelmatig stoffen (o.a. benzeen) in de lucht aanwezig waren met een verhoogde waarde. Het is aantoonbaar dat de stoffen niet afkomstig waren van het Chemie-Pack terrein. Onderzocht wordt of bedrijven als ATM en Shell de veroorzakers zijn, omdat zij met dit soort stoffen werken.

Scheepvaart Hollands Diep
Uit de analyse is naar voren gekomen dat de scheepsvaart op het Hollands diep ook een mogelijke veroorzaker is. Tankschepen moeten de laadruimen ontgassen na het lossen van hun lading voordat ze nieuwe lading in mogen nemen. Voor luchten van laadruimten zijn schepen gebonden aan regels. Rijkswaterstaat. controleert tankschepen op deze regels. Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt om bij klachten gezamenlijk op te trekken om de problemen adequaat aan te kunnen pakken. Zodra dergelijke klachten zich voordoen en het vermoeden bestaat dat het van scheepvaart afkomstig is, onderneemt Rijkswaterstaat actie om te kijken of er ontgassingactiviteiten plaatsvinden en of dit op de juiste wijze gebeurt.

Europese wetgeving
De wetgeving met betrekking tot het ontgassen van schepen is complex, omdat het Europese regelgeving betreft. Vanwege de problematiek in Moerdijk heeft Gemeente Moerdijk samen met de provincie een brief gestuurd naar de staatssecretaris om aandacht te vragen voor de problematiek van het ontgassen van schepen en de mogelijkheid om de wet hierop aan te passen.

Uitbreiden meetnetwerk
In samenwerking met de provincie en milieudienst is de gemeente Moerdijk bezig om het beperkte meet netwerk verder uit te breiden om nog beter in beeld te kunnen brengen wat de mogelijke bron is. Bedrijven op het industrieterrein werken hier ook (financieel)
aan mee. De provincie Noord-Brabant is daarnaast voornemens ook het aantal meetpunten rond het industrieterrein van het landelijk meetnet uit te breiden.

Beste Muziekvrienden,
Op zondag 23 juni 2013 organiseren we voor de 12e keer, Het "Notenkrakers Zomerfestival".
Na de succesvolle en druk bezochte festivals in de afgelopen jaren, zijn we gestart met de voorbereidingen voor de volgende uitvoering.
Die vindt plaats op zondag 23 juni in het centrum van Zevenbergen. De deelnemende bands  spelen (afhankelijk v h totaal aantal deelnemers) 3-4 x op verschillende podia gedurende ongeveer 15 minuten.
Op elk podium is een deskundige jury aanwezig die de kapellen beoordeelt op hun muzikale en publieksvermakende kwaliteiten. Meedoen zonder beoordeling door de jury kan natuurlijk ook. Deze jury zal uiteindelijk beslissen wie de hoofdprijs wint van € 200,- en de publieksprijs van 100,-. Uit de reacties van de muzikanten maken we op dat ze ons festival waarderen vanwege de gezellige sfeer, de goede bands en prima organisatie. Het "Notenkrakers Zomerfestival 2013" betekent voor de 12e keer veel fantastische orkesten in een feestelijk aangekleed centrum van Zevenbergen. Met aandacht voor de kleine (diverse gratis speelattracties, schminken, e.d.) en de culinaire muziekvrienden.
Het "Notenkrakers Zomerfestival" zal starten rond 13:00 uur en de prijsuitreiking vindt plaats omstreeks 18:00 uur (direct aansluitend op het  festival).
Er is voldoende parkeergelegenheid. Kortom het belooft weer 'groots' te worden.
Het gezelligste festival voordat we met z’n allen op zomervakantie gaan !!
Jullie zijn er toch bij ??