Op de eerste dag van carnaval, namelijk op zaterdagmiddag 6 februari 2016, gaat om elf minuten over drie de kinderoptocht van start.

Natuurlijk openen we eerst op een officiele manier met onze mascotte ’t Knijn, het carnaval van 2016. 

Afgelopen weken hebben al veel kinderen geknutseld en gebouwd in het Knijnekot van Stichting Carnaval Zevenbergen. Al deze kinderen hebben, met hulp van begeleiders, gebouwd aan een wagen voor de kinderoptocht. Naar verwachting zal de kinderoptocht dit jaar een record aan deelnemers geven. 

Voor alle kinderen die mee willen doen aan de kinderoptocht is er een inschrijfmiddag georganiseerd bij dinercafé van der Hooft. Op woensdagmiddag 3 februari zitten de bestuursleden van Stichting Carnaval Zevenbergen van 14.30 tot en met 16.00 uur op jou te wachten. 

WIJ WILLEN DE TOESCHOUWERS VERZOEKEN NIET IN DE DIJKSTRAAT TE GAAN STAAN ! Er onstaan namelijk gevaarlijke situaties als daar praalwagens doorheen moeten rijden.

Ook het parkeren langs de optochtroute kan voor grote problemen zorgen. Er is een wegsleepregeling van kracht.