Op de eerste dag van carnaval, namelijk op zaterdagmiddag 14 februari 2015, gaat om elf minuten over drie de kinderoptocht van start.

Natuurlijk openen we eerst op een officiele manier, samen met ?onze burgemeester ?J. Klijs en onze mascotte ?t Knijn, het carnaval van 2015..

?

Afgelopen weken hebben al veel kinderen geknutseld en gebouwd in het Knijnekot van Stichting Carnaval Zevenbergen. Al deze kinderen hebben, met hulp van begeleiders, gebouwd aan een wagen voor de kinderoptocht. Naar verwachting zal de kinderoptocht dit jaar een record aan deelnemers geven.

?

Voor alle kinderen die mee willen doen aan de kinderoptocht is er een inschrijfmiddag georganiseerd bij dinercaf? van der Hooft. Op woensdagmiddag 11 februari zitten de bestuursleden van Stichting Carnaval Zevenbergen van 14.30 tot en met 16.00 uur op jou te wachten.

?

WIJ WILLEN DE TOESCHOUWERS VERZOEKEN NIET IN DE DIJKSTRAAT TE GAAN STAAN ! Er onstaan namelijk gevaarlijke situaties als daar praalwagens doorheen moeten rijden.

?

Ook het parkeren langs de optochtroute kan voor grote problemen zorgen. Er is een wegsleepregeling van kracht.