De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk strijdt nog immer voor een open pol-
der in de hoek van de A16 en de A17.

Meer info op: http://www.moerdijk2.nl/index.php?page=1725